ŚWIĘTOKRZYSKI WIELKI SZLEM 3/4 LONDYN

20-21.08.2022 Nietulisko Duże

Zapisy przez portal PZT:

https://portal.pzt.pl/TournamentResults.aspx?CategoryID=AIS&TournamentID=6C25B9AE-28AF-4C79-88BD-D448FEFA2A20