2014

Utworzenie OSTROWIECKIEGO STOWARZYSZENIA TENISOWEGO WINNER.